Voor het organiseren van activiteiten

Wilt u een evenement of activiteit organiseren? Soms kunt u hiervoor een bijdrage van de gemeente (subsidie) krijgen. Gaat het om een eenmalige activiteit? Dan vraagt u een projectsubsidie aan. Voor activiteiten voor ouderen, jeugd, mensen met een beperking of die gericht zijn op sport, amateurkunst en volkscultuur/immaterieel erfgoed is een driejarige stimuleringssubsidie mogelijk.

Goed om te weten

Projectsubsidie

 • Een bijdrage tot maximaal 75% van de totale kosten van de activiteit of het project tot maximaal € 2.500,-
 • Het gaat om activiteiten/evenementen op het gebied van sport, cultuur of welzijn
 • Iedereen kan een projectsubsidie aanvragen: zowel een club, vereniging, organisatie als een particulier

Projectsubsidie aanvragen

Stimuleringssubsidie

 • Subsidie voor organisaties die zich bezig houden met de volgende programma's:
 1. Sport
 2. Ouderen en mensen met een beperking
 3. Volkscultuur en immateriaal erfgoed (bijvoorbeeld gilden)
 4. Jeugd
 5. Amateurkunst
 • Organisaties vragen steeds voor drie jaar subsidie aan. Doe dat voor 1 november
 • Voor buurt- en straatfeesten geeft de gemeente geen subsidie. U kunt voor een buurtevenement op burendag wel een beroep doen op een bijdrage van het Oranjefonds

Stimuleringssubsidie aanvragen

Voorwaarden

Aanvragen

 • Vraag de subsidie op tijd aan: projectsubsidies minimaal 8 weken van te voren als het gaat om meer dan € 500,-; minimaal 4 weken van te voren als het gaat om minder dan € 500,-. Een stimuleringssubsidie vraagt u voor 1 november aan
 • Wij behandelen aanvragen voor projectsubsidies in volgorde van binnenkomst
 • Voor stimuleringssubsidies is per programma een budget beschikbaar
 • Subsidies worden verleend tot het geld op is
 • U ontvangt een brief (beschikking). Hierin staat of u subsidie krijgt en zo ja, hoeveel. In de brief staan ook de voorwaarden voor het accepteren van de subsidie