Voorbeoordeling

Met een voorbeoordeling kijkt de gemeente of uw bouwplan wel haalbaar en uitvoerbaar is. U toetst zo het plan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Goed om te weten

Wanneer een voorbeoordeling

  • Als uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan
  • Als u wilt weten of uw bouwplan haalbaar is
  • Als u het gebruik gaat wijzigen bijvoorbeeld, van kantoor in woonruimte, agrarische bestemming wijzigen in recreatieve bestemming, het uitbreiden van de bedrijfsvoering, etc.
  • Als u wilt weten of u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen

Wij controleren voor u of uw plannen voldoen aan het bestemmingsplan en aan de 'redelijke' eisen van welstandexterne-link-icoon. Daarna krijgt u een advies op maat. U kunt dan direct een volledige en juiste aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen die aan alle voorwaarden voldoet.

Past uw voorbeoordeling niet binnen het bestemmingsplan? U krijgt hierover bericht per e-mail. Bij kleine afwijkingen kunt u  uw plannen aanpassen aan het bestemmingsplan. Bij grotere afwijkingen  onderzoeken we in hoeverre het wenselijk en haalbaar is om toch mee te kunnen werken aan uw plan.

kosten

Een voorbeoordeling kost € 179,39. 

Past uw voorbeoordeling niet in het bestemmingsplan en vraagt u de gemeente om te onderzoeken of we toch kunnen meewerken aan uw plan, dan zijn hier extra kosten aan verbonden.

Is er een principe uitspraak nodig van het college over een verzoek dat niet past binnen het bestemmingsplan€ 750
Is er een principe uitspraak nodig van het college over een verzoek dat niet past binnen het bestemmingsplan waarbij sprake is van een complex project met uitgebreid advies van meerdere disciplines € 1.500
Is er op verzoek van een initiatiefnemer een principe-uitspraak nodig van de gemeenteraad over de mogelijkheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan€ 2.500