Voorbereiding nieuw bestemmingsplan ‘kom Helvoirt’

Publicatiedatum: 
9 jul 2021
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor de kom van Helvoirt. Het bestemmingsplan gaat over het actualiseren van een bestemmingsplan voor de kom van Helvoirt dat in 2010 door de gemeenteraad van Haaren is vastgesteld.

Onder actualisatie verstaan we in dit geval van een zogenaamd conserverend plan. Dat betekent dat uitsluitend die ontwikkelingen worden meegenomen waarvoor in de afgelopen jaren al een planologische procedure is doorlopen en afgerond. Het nieuwe bestemmingsplan biedt geen ruimte om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast wordt op een aantal terreinen het beleid geactualiseerd, zoals bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, kamerbewoning en archeologie. Parkeren en kamerbewoning is bestaand beleid van de gemeente Vught. Archeologie is een wettelijke plicht.
 

Met ingang van donderdag 8 juli 2021 tot en met woensdag 4 augustus 2021 ligt de concept-planverbeelding ter inzage bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. De officiële publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl U kunt de stukken ook raadplegen via www.vught.nl

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073 65 80 680.