Voorbereidingen tijdelijke ontsluitingsweg PI Vught gaan van start

03 juli 2023
Algemeen

Op maandag 3 juli is aannemer Vissers Ploegmakers begonnen met de voorbereidingen voor de noordelijke ontsluitingsweg bij de PI Vught.

In de Lunettenlaan en omgeving, rondom de PI Vught, gaat het nodige veranderen. Veel van de nieuwe maatregelen zijn erop gericht de omgeving veiliger te maken en het aantal risicovolle transporten te beperken en in veiliger banen te leiden. Eén van de maatregelen die we gaan treffen is een tijdelijke ‘noordelijke’ ontsluitingsweg. Op maandag 3 juli gaan we van start met de voorbereidende werkzaamheden. 

De ontsluitingsweg

De tijdelijke noordelijke ontsluitingsweg loopt rechtstreeks vanuit de PI via een nieuw te bouwen brug en weg over het Drongelens kanaal naar de Gementweg. De zogenaamde hoog risico BOT transporten hebben van daaruit meerdere mogelijkheden om de hoofdinfrastructuur te bereiken.

Wat gaat er gebeuren?

Aannemer Vissers Ploegmakers voert de voorbereidende werkzaamheden uit . Dat gebeurt in de periode van maandag 3 juli tot woensdag 19 juli. De werkzaamheden leiden tot weinig overlast.

Verkeersmaatregelen

Omleidingen en verkeersmaatregelen die met de werkzaamheden gepaard gaan, worden vooraf aangekondigd op de gemeentepagina’s van het Klaverblad.