Voorkeursrecht op diverse percelen voor opwek duurzame energie

05 maart 2024
Algemeen

Een aantal percelen in de gemeente Vught is belast met het voorkeursrecht gemeenten.

De gemeenteraad van Vught heeft een aantal percelen belast met het voorkeursrecht gemeenten. Dat betekent dat als een eigenaar van zo'n perceel zijn grond wil verkopen, hij deze grond eerst aan de gemeente aan moet bieden. 

Koopt de gemeente de grond, dan betaalt zij daarvoor de reële geldende marktprijs.  Ziet de gemeente van aankoop af, dan kan de eigenaar de grond aan een derde verkopen. 

Waarom voorkeursrecht?

De aangewezen gronden vallen binnen de zoekgebieden voor duurzame energie (zonne- en windenergie) in de gemeente. Deze gebieden zijn samen met een groep inwoners uitgekozen als meest geschikt voor de opwek van energie.  

Met het voorkeursrecht wil de gemeente regie houden op de lokale opwek van energie.  Het voorkeursrecht voorkomt dat derden met de gronden aan de haal gaan en de gemeente overgeleverd is aan anderen. 

Net als alle andere gemeenten in ons land, heeft ook onze gemeente de opdracht om bij te dragen in de duurzame energievoorziening.  

Besluit en percelen

In de bijlagen vindt u het voorstel aan en besluit van de gemeenteraad en een overzicht van de percelen waarop het voorkeursrecht is gevestigd.