Voorontwerpbestemmingsplan 'St.-Michielsgestelseweg 7'

Publicatiedatum: 
24 apr 2019
Het voorontwerp bestemmingsplan 'St. Michielsgestelseweg 7' ligt ter inzage.

Waarom is dit bestemmingsplan gemaakt?

Dit bestemmingsplan heeft als doel om de herbouw van de bestaande woning op het perceel gelegen aan de St. Michielsgestelseweg 7 te Vught mogelijk te maken.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het ontwerp bestemmingsplan met bijlagen heeft van van donderdag 25 april 2019 tot en met woensdag 5 juni 2019 ter inzage gelegen.

  • Online via ruimtelijke plannen
  • Bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught.

Wilt u afschriften van de stukken? Dit is mogelijk. U betaalt hiervoor wel een vergoeding.

Hoe kunt u reageren op het plan?

U kunt niet meer reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt op dit moment voorbereid.