Vragenhalfuur - 21 december

20 december 2022
Algemeen
Raadhuis

Gemeentebelangen heeft een aanvraag ingediend voor het vragenhalfuur over de arbitragezaak Zuiderbos.

De conceptagenda en bijbehorende documenten vindt je in de vergaderkalender op onze website