Vught heeft zijn waardebepaling WOZ en heffing OZB op orde

Publicatiedatum: 
7 feb 2018

Waardebepaling WOZ en heffing OZB zijn op orde in Vught

Uit een onderzoek naar het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ waarden en de kosten van de inning van de OZB, blijkt dat Vught zijn belastingheffing goed op orde heeft. Ook (de website van) toezichthouder de Waarderingskamer bevestigt dat de uitvoering van de Wet WOZ in Vught van goede kwaliteit is. 

Aanleiding voor het onderzoek was een motie (‘Inning OZB’) van de gemeenteraad. Daarin vroeg de raad om twee dingen te onderzoeken: de kosten van het innen van de OZB en het aantal bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarden. In 2016 zou het aantal bezwaarschriften 2% zijn terwijl het landelijk gemiddelde 1,3% is.

Het onderzoek

Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd door Dick Meijer. Hij is het voormalig hoofd van de afdeling Belastingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Meijer onderzocht niet alleen de gevraagde feiten, maar ook hoe het aantal bezwaarschriften teruggebracht kon worden.

In het onderzoek keek Meijer naar de bezwaarcijfers van alle Nederlandse gemeenten. Hij stelde vast dat het verschil tussen het landelijke gemiddelde en Vught in 2016 veel kleiner is dan de genoemde 1,3 en 2% suggereren. Dat heeft te maken met uiteenlopende peildata. Houden we dezelfde data aan, dan komt het landelijk cijfer op 1,8% uit.

In 2017 lijkt Vught er voor wat betreft de woningen zelfs ‘gunstiger’ uit te komen dan het landelijk gemiddelde: 1,8% voor woningen tegenover 2% landelijk. Bij de niet-woningen zijn er weliswaar meer bezwaarschriften in Vught, maar de helft van deze bezwaren is slechts ingediend door twee bezwaarmakers en die bezwaren zijn ongegrond verklaard. Dat is een indicatie dat de kwaliteit van de waardebepaling goed is.

Ruimte voor verbetering

Ruimte voor verbetering ziet Meijer ook. Als de gemeente vooraf meer persoonlijk, informeel contact maakt met mogelijke bezwaarmakers, kan een aantal bezwaren vermoedelijk voorkomen. Ook een goed gebruik van dezelfde bron en hetzelfde peilmoment bij informatie-uitwisseling helpen mee. Het zijn mogelijkheden die de gemeente graag nader bekijkt. Het past in de voortdurende inspanning om de gemeentelijke service verder te verbeteren.

(foto: weekblad Het Klaverblad)