Waar komen de zonnevelden en windmolens te staan?

Publicatiedatum: 
14 okt 2021
Het klimaat verandert. Om de gevolgen daarvan tegen te gaan werken we aan de energietransitie. Deze opdracht hebben gemeenten van het Kabinet gekregen. Een manier om de uitstoot van CO2 te verminderen is om elektriciteit duurzaam op te wekken. Dit doen we door gebruik te maken van de zon en de wind. Ook in Vught zijn we op zoek naar geschikte locaties.

Vught levert natuurlijk ook een bijdrage aan de opwek van duurzame elektriciteit met zonnepanelen en/of windmolens. Dit leggen we vast in een visie. Hierin leggen we vast waar (in welke gebieden) in Vught windmolens en/of zonnevelden zouden kunnen komen. Ook staat erin wat de voorwaarden zijn waaronder we dit willen en kunnen toestaan.

Meepraten

Het proces om tot een visie zon en wind te komen doorlopen we met alle belanghebbenden. Er zijn al verschillende momenten geweest waarop u kon meepraten. Het college van Burgemeester en wethouders heeft een notitie opgesteld met een voorstel voor de visie zon en wind. Deze kunt u lezen op www.vught.nl/klimaat-en-energie. Graag horen wij uw mening over de notitie.

Bewonersavond 1 november

Op deze bewonersavond geven we u meer uitleg over de notitie zon- en windenergie in Vught en horen we graag uw mening:

Wanneer:         Maandag 1 november

Tijdstip:          19.30 uur – 21.00 uur

Waar:              Theaterwerkplaats Novalis, Industrieweg 9c Vught

De bijeenkomst zenden wij live uit op het YouTube-kanaal van de gemeente Vught. Als u de bijeenkomst digitaal bijwoont, of als u niet in de gelegenheid bent de bijeenkomst te volgen, dan kunt u uw input over de notitie naar ons sturen via zon-wind@vught.nl. Uw input nemen wij mee bij het opstellen van de definitieve visie.