Welzijn op recept

14 december 2023
Algemeen

Welzijn op recept is nu ook in de gemeente Vught beschikbaar

Misschien herkent u dit wel: U zit niet lekker in uw vel. U hebt wat vage klachten, zonder duidelijke oorzaak. Praat erover met uw huisarts. Grote kans dat die u geen pilletje voorschrijft, maar doorverwijst naar de nieuwe welzijnscoach. 

Klachten

De welzijnscoach kan u helpen als klachten als vermoeidheid, lusteloosheid, stress of een gevoel van somberheid een sociaal maatschappelijke oorzaak hebben. Dat kan bijvoorbeeld het overlijden van een partner zijn, het verlies van een baan en/of een gevoel van eenzaamheid. Vooral eenzaamheid kan serieuze gevolgen hebben voor uw welbevinden en gezondheid.

De welzijnscoach

Bij deze en vergelijkbare klachten komt de welzijnscoach in beeld. Zij kan met u op zoek gaan naar activiteiten die u helpen. Bijvoorbeeld het ontmoeten van andere mensen, bewegingsvormen en sport of spel, vrijwilligerswerk of een leuke cursus. Vindt u iets wat u aanspreekt, dan begeleidt de welzijnscoach u bij het aanmelden en starten.

Zorg op maat

De Vughtse huisarts en directeur 'Zorg' van Jeroen Bosch Huisartsen Regine Kievits verwijst al patiënten door naar de welzijnscoach Jacqueline van Lokven. Mevrouw Kievits  onderstreept het belang van deze aanpak: de patiënt krijgt 'zorg op maat', de zorg wordt ontlast en de samenleving wordt actief in het proces betrokken.  

Gemeenschapszin en saamhorigheid 

Ook wethouder Yvonne Vos is enthousiast. Zij benadrukt het belang van een maatschappij waarin gemeenschapszin en samenlevingsgevoel weer een grotere rol spelen, waarbij de saamhorigheid een positieve bijdrage levert aan de volksgezondheid.   

foto

Van links naar rechts: huisarts Regine Kievits, Karin de Bie (Jeroen Bosch Huisartsen), welzijnscoach Jacqueline van Lokven en wethouder  Yvonne Vos