Wet open overheid (Woo verzoek)

Als u informatie wilt opvragen die nog niet openbaar is. Iedereen heeft recht op toegang tot informatie van de gemeente. Dat regelt de Wet open overheid. (Woo). De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. Wilt u gemeentelijke informatie hebben die nog niet openbaar gemaakt is, dan kunt u daarvoor een Woo-verzoek indienen.

Goed om te weten

  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, geluidsbanden, foto’s of ander beeldmateriaal
  • Het gaat om informatie die de gemeente Vught bezit
  • Het gaat om informatie over het beleid en de bedrijfsvoering van de gemeente. Of over de voorbereiding of de uitvoering daarvan
  • Als de gemeente de informatie heeft gegeven, dan is de informatie vanaf dat moment voor iedereen te bekijken. Soms kan de informatie alleen aan een verzoeker worden gegeven
  • De gemeente geeft de informatie digitaal
  • De gemeente geeft de informatie binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.
  • Voor uitgebreide en ingewikkelde verzoeken kan de gemeente deze termijn verlengen met twee weken

Woo verzoek doen

Geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt hebben over welk onderwerp en over welke periode het gaat.

U kunt uw Woo-verzoek op verschillende manieren doen, bij voorkeur:

  • Via 'Aanvragen' bovenaan deze pagina
  • Per e-mail: gemeente@vught.nl
  • Met een brief aan: Gemeente Vught, Postbus 10100 5260 GA Vught

Contactpersoon

Wilt u weten of bepaalde informatie beschikbaar is? Neem dan eerst contact op met de gemeente Vught. Dan bekijken we of we u meteen de juiste informatie kunnen geven. Een Woo-verzoek is dan niet nodig.

Hebt u informatie nodig voor professioneel gebruik, bijvoorbeeld voor historisch onderzoek?  Neem dan ook eerst contact op met de gemeente Vught via mail gemeente@vught.nl