Wethouder A.J.F. Potters

De heer A.J.F. Potters (D66) is wethouder Volkshuisvesting. Hij is onder meer belast met Vergunningen, Grondzaken, Onderwijs, Jeugdzorg, Jongerenbeleid, Welzijn. Hij is eerste locoburgemeester.

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

 • Volkshuisvesting, incl. statushouders en vluchtelingen, zorgwonen
 • Vergunningen
 • Project Centrum Plan Oost
 • Woonwagenzaken
 • Grondzaken
 • Kavelruil
 • Gebiedsontwikkeling Landgoed Voorburg
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Jongerenbeleid
 • Welzijn
 • Burgerparticipatie
 • Communicatie