Wethouder J.H.L. den Otter

De heer Den Otter (Gemeentebelangen) is wethouder Woningbouw. Hij is onder meer belast met de Woonvisie, woningbouwontwikkelingen, tijdelijk wonen, zorgwonen, woonwagenzaken, volkshuisvesting inclusief statushouders, grondzaken, jeugdzorg en jongerenbeleid. Hij is eerste locoburgemeester.

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

 • Woonvisie
 • Woningbouwontwikkelingen
 • Gebiedsvisie Voorburg
 • Regionale kopgroep Wonen
 • Tijdelijk wonen
 • Zorgwonen
 • Woonwagenzaken
 • Volkshuisvesting incl. statushouders
 • Grondzaken
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Jongerenbeleid
 • Hulp en ondersteuning (WMO)
 • Werk en inkomen (participatiewet)
 • WSD
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Ouderen 
 • Welzijn

Nevenfuncties

 1. Voorzitter kopgroep wonen
 2. Voorzitter programma commissie Rotary  's-Hertogenbosch west
 3. Bestuurslid Cromvoirts orkest
 4. Voorzitter ondernemerskamer Vught
 5. Expert PUM Nederland
 6. Bestuurslid HeJo vastgoed BV 
 7. Bestuurslid stichting Welvarende Otter
 8. Bestuurslid stichting de vijf bergen
 9. Bestuurslid samenwerkingsverband MGP den Otter/JHL den Otter
 10. Bestuurslid den Otter/Vervoort
 11. Commissielid geschillen commissie Nederland
 12. Bestuurder RettoNed BV
 13. Bestuurder Retto BV 

De eerste functie komt voort uit het wethouderschap; de overige functies niet. Hij wordt voor zijn nevenfuncties niet betaald.

Alleen functie 11, 12 en 13 zijn bezoldigd.