Wethouder M.F.H. du Maine

Meneer du Maine (VVD) is wethouder Financiën. Hij is onder meer belast met economische zaken, toerisme en recreatie, evenementen, gemeentelijke gebouwen, verkeer (N65, PHS), arbeidsmarkt, inkoop, belastingen en leges, grondzaken, milieu en afval, gebiedsontwikkeling Landgoed Voorburg, burgerparticipatie beleid. Hij is eerste locoburgemeester.

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

 • Verkeer (inclusief N65 en PHS)
 • Economische Zaken
 • Toerisme en recreatie
 • Evenementen
 • Arbeidsmarkt
 • Coördinatie arbeidsmigranten
 • Werklocaties
 • Financiën
 • Inkoop
 • Belastingen en leges
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Grondzaken
 • Milieu en Afval
 • Gebiedsontwikkeling Landgoed Voorburg
 • Burgerparticipatie beleid

Nevenfuncties 

1. Lid Algemeen Bestuur Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)

Hij wordt voor zijn nevenfuncties niet betaald.