Wethouder N. de Lange

De heer De Lange (PvdA-GroenLinks) is wethouder Openbare Ruimte. Hij is onder meer belast met Openbare ruimte, Water en groen, Klimaat en energie. Hij is derde locoburgemeester.

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

 • Openbare ruimte
 • Water en groen
 • Klimaat en energie
 • Gezondheid en bewegen
 • Hulp en ondersteuning (WMO)
 • Werk en inkomen (participatiewet)
 • WSD
 • Armoede en schuldhulp-verlening
 • Ouderen
 • Accommodatiebeleid
 • Kunst en cultuur
 • Subsidiebeleid
 • Welzijn