Wethouder P.F.W.M. Pennings

Portret

tel. 073 65 80 680
bestuur@vught.nl

De heer P.F.W.M. Pennings (Gemeentebelangen) is wethouder Ruimtelijke Ordening. Hij is onder meer belast met grondexploitatie, vastgoed en volkshuisvesting. Hij is eerste locoburgemeester. De heer Pennings is architect.

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening (inclusief omgevingswet)
 • Bestemmingsplannen
 • Grondexploitatie
 • Vastgoed
 • Accommodatiebeleid
 • Volkshuisvesting
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Erfgoedbeleid
 • Monumentencommissie
 • I-Dop Cromvoirt