Wethouder S.I.S. Heijboer-Klapwijk

tel. 073 65 80 680
bestuur@vught.nl

Mevrouw S. Heijboer is wethouder WMO, zorg, welzijn  en gezondheid. Saskia Heijboer (VVD) heeft haar sporen vooral op maatschappelijk gebied verdiend. Voor haar wethouderschap was zij als vrijwilliger actief in diverse (bestuurs)functies op de gebieden jeugd, sport en ouderen waaronder de Peuterspeelzalen, Hockeyclub MOP en Huize Elisabeth. Van 2002 tot 2014 was zij lid van de gemeenteraad van Vught. 

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

 • WMO, zorg, welzijn en gezondheid
 • Integratie en maatschappij
 • Arbeid en inkomen
 • Ouderen
 • Jeugd
 • Wijk- en buurtgericht werken
 • Participatie / WSD
 • Volksgezondheid / GGD
 • Subsidies

Nevenfuncties

 1. Voorzitter Sociaal Fonds gemeente Vught
 2. Voorzitter stuurgroep Samen Sterk in de Wijk
 3. Voorzitter Verward en dan...?  Regionale stuurgroep N.O.Brabant 
 4. Lid DB en AB WSD
 5. Lid AB gemeenschappelijke regeling GGD Hart van Brabant
 6. Lid AB RAV Brabant-Midden-West-Noord
 7. Lid stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis
 8. Lid stuurgroep Regio Taxi
 9. Lid commissie Participatie naar Vermogen WSD
 10. POHO Centrumregeling Jeugd Brabant Noordoost
 11. POHO Arbeidsmarkt Brabant Noordoost
 12. POHO Maatschappelijke Zaken Meijerij 
 13. Afgevaardigde namens Vught bij de Vergaderingen Aangeslotenen BIZOB

Deze nevenfuncties komen voort uit het wethouderschap. Zij wordt voor haar nevenfuncties niet betaald.