Wethouder T. van de Ven

De heer Toine van de Ven (PvdA-GroenLinks) is wethouder Openbare Ruimte. Hij is onder meer belast met Openbare ruimte, Water en groen, Klimaat en energie. Hij is tweede locoburgemeester.

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

 • Openbare ruimte
 • Water en groen
 • Klimaat en energie
 • Gezondheid en bewegen
 • Hulp en ondersteuning (WMO)
 • Werk en inkomen (participatiewet)
 • WSD
 • Armoede en schuldhulp-verlening
 • Ouderen
 • Accommodatiebeleid
 • Kunst en cultuur
 • Subsidiebeleid
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Jongerenbeleid
 • Welzijn

Nevenfuncties

 1. Vrijwilliger Jeugd Aktief
 2. Vrijwilliger Scouting Vught-Noord
 3. Voorzitter carnavalsvereniging De Kaoter is veur Laoter

Hij wordt voor zijn nevenfuncties niet betaald.