Wethouder T. van de Ven

tel. 073 65 80 680
bestuur@vught.nl

De heer Toine van de Ven (PvdA-GroenLinks) is wethouder Financiën. Hij is onder meer belast met Openbare ruimte, weg- en waterbeheer, onderwijs en sport. Hij is tweede locoburgemeester. 

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

  • Openbare Ruimte (riolering, groenvoorziening, infrastructuur)
  • Verkeer en Vervoer
  • Natuur en Milieu
  • Afval
  • Weg- en waterbeheer
  • Financiën
  • Onderwijs
  • Kunst en Cultuur
  • Sport
  • Energie en klimaat