Wethouder Y. Vos

tel. 073 65 80 680
bestuur@vught.nl

Mevrouw Vos (CDA) wethouder Ruimtelijke ontwikkeling. Zij is onder meer belast met ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, monumenten en erfgoed, omgevingswet. Zij is vierde locoburgemeester. 

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Bestemmingsplannen
 • Monumenten en erfgoed
 • Omgevingswet
 • Natuur, landschap en duurzaam pachtbeleid
 • Buitengebied
 • Plattelands-vernieuwing
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
 • Gebiedsontwikkeling Lunetten (groot PI)
 • Bestuurscultuur 
 • Organisatieontwikkeling
 • Sport