Mevrouw Vos (CDA) is wethouder Ruimtelijke ontwikkeling. Zij is onder meer belast met ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, monumenten en erfgoed, omgevingswet, natuur, landschap en duurzaam pachtbeleid, buitengebied, plattelandsvernieuwing, gebiedsontwikkeling Lunetten (groot PI), sport, volkshuisvesting incl. statushouders, zorgwonen, woonwagenzaken, kavelruil. Zij is vierde locoburgemeester.

Spreekuur

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de wethouders. Wilt u een afspraak maken met een van de wethouders? Belt u dan met het bestuurssecretariaat tel. 073 65 80 680. Geef duidelijk aan waarover u wilt praten en of u dit doet namens een instantie. Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingswet
 • Buitengebied
 • Natuur, landschap en duurzaam pachtbeleid
 • Kavelruil
 • Plattelandsvernieuwing
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
 • Gebiedsontwikkeling Lunetten (groot PI)
 • Monumenten en erfgoed
 • Sport
 • Water en groen
 • Klimaat en energie
 • Gezondheid en bewegen

Nevenfuncties

1. Vrijwilliger Avond4daagse Vught

2. Bestuur CDA Brabant

Zij wordt voor haar nevenfuncties niet betaald.