Wetsvoorstel splitsing gemeente Haaren ter inzage

Publicatiedatum: 
19 dec 2019

De gemeente Haaren heft zichzelf op en het dorp Helvoirt komt met ingang van 2021 bij de gemeente Vught. Omdat de samenvoeging bij wet gebeurt, bereidt de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor. U kunt dit voorstel inzien. Bovendien kunt u, tot vrijdag 10 januari 2020, schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel inzenden.

De gemeenten Vught en Haaren werken samen aan een succesvolle samenvoeging van Helvoirt en Vught. Op 1 januari 2021 is de samenvoeging een feit en verwelkomen we de Helvoirtenaren als nieuwe inwoners.

Praktisch én formeel

In deze fase van het herindelingsproces regelen we allerlei praktische zaken. Denkt u hierbij aan zaken als de afvalinzameling in Helvoirt, de zorg voor het sociale domein, het wegenonderhoud, de zorg voor de openbare ruimte en de gemeentelijke belastingheffing. Terwijl wij samen met de gemeente Haaren werken aan een geruisloze en praktische herindeling, bereidt Den Haag de wet voor, waarmee de herindeling formeel wordt bekrachtigd. Tot vrijdag 10 januari 2021 kunt u op het wetsvoorstel reageren.

Waar vindt u het wetsvoorstel?

U vindt het wetsvoorstel Splitsing van de gemeente Haaren op internet via bit.ly/wetsvoorstelHaaren. U kunt het voorstel ook benaderen via officielebekendmakingen.nl. Geef in het zoekveld het dossiernummer 35345 in. U komt dan op een pagina met Kamerstukken, met daarop het Kamerstuk | Voorstel van wet (Splitsing van de gemeente Haaren).

Hoe kunt u reageren?

U kunt schriftelijke reageren op het wetsvoorstel. U kunt uw reactie richten aan:

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

U kunt ook via e-mail reageren: cie.biza@tweedekamer.nl.

Na ontvangst van de reacties besluit de commissie op 16 januari over de verdere behandeling.