Wijzigingsplan 'Bergenshuizensestraat 8'

Publicatiedatum: 
1 jan 2019
Tegen het op 26 februari 2019 vastgestelde wijzigingsplan 'Bergenshuizensestraat 8' is geen beroep ingesteld. Het wijzigingsplan is op 18 april 2019 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Bekijk dit wijzigingsplan via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer

Waarom is dit wijzigingsplan gemaakt?

Het wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’ gaat over het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf – specifieke vorm van bedrijf 'hovenier', een hoveniersbedrijf’ in ‘Wonen-2’ op de locatie Bergenshuizensestraat 8 te Vught. De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’.

Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?

U kunt het wijzigingsplan op de volgende manieren inzien:

Wilt u afschriften van de stukken? Dat is mogelijk. U betaalt hiervoor wel een vergoeding.

Hoe kunt u reageren op het wijzigingsplan?

U kunt niet reageren op dit wijzigingsplan.