Wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'

Publicatiedatum: 
16 mei 2019
Het wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A' is op 27 juni 2019 in werking getreden en op deze datum ook onherroepelijk geworden.

Wat is een wijzigingsplan?

Een wijzigingsplan heeft dezelfde inhoud als een bestemmingsplan, maar doorloopt een andere procedure en voorziet in een kleine wijziging die in het bestemmingsplan – het moederplan - al mogelijk is als het college hier toestemming voor geeft. Dit heet een wijzigingsbevoegdheid. In een bestemmingsplan en in dit geval het wijzigingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Een wijzigingsplan wordt vastgesteld door het college.

Waarom is dit wijzigingsplan gemaakt?

Het  wijzigingsplan ‘Deutersestraat 41A’ gaat over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Kampen-of hoevenlandschap’  in ‘Wonen-2’ op de locatie Deutersestraat 41A te Cromvoirt. Een gedeelte van de agrarische bestemming blijft ongewijzigd. De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’.

U kunt het wijzigingsplan bekijken.

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

U kunt reageren op het wijzigingsplan

U kunt niet reageren op het wijzigingsplan