Wijzigingsplan Stationsstraat 6A

Publicatiedatum: 
3 okt 2019
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 24 september 2019 het wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6a Vught’ ongewijzigd is vastgesteld. Hieronder staat waar dit plan over gaat.

Bekijk dit plan en bijhorende stukken op ruimtelijke plannen

Wat is een wijzigingsplan?

Een wijzigingsplan heeft dezelfde inhoud als een bestemmingsplan, maar doorloopt een andere procedure. Een wijzigingsplan voorziet in een kleine wijziging die in het bestemmingsplan – het moederplan - al mogelijk is gemaakt maar pas in werking treedt als het college van Burgemeester en wethouders hier toestemming voor geeft. Dit heet een wijzigingsbevoegdheid. In een bestemmingsplan, en in dit geval het wijzigingsplan, staat welke functie (‘bestemming’) de grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Een wijzigingsplan wordt vastgesteld door het college.

Waar gaat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6a Vught’ over?

Het wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6a’ is opgesteld om een foutief opgenomen situatie in het bestemmingsplan ‘Centrum Vught e.o.’ te herstellen. Op basis van het bestemmingsplan is alleen een gebruik ten behoeve van kantoor mogelijk. Er bevinden zich in het pand echter ook nog 5 woningen op de verdieping. Het wijzigingsplan herstelt de foutieve situatie in het bestemmingsplan door de bestemming van de locatie te wijzigen naar de woonbestemming met de aanduiding kantoor op de begane grond.

U kunt het wijzigingsplan bekijken.

  • Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghWPStationsstr6a-VG01 ;

  • Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

Wat gebeurt er nu het wijzigingsplan is vastgesteld?

Het wijzigingsplan is op donderdag 14 november 2019 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 073 6580680.