Willem Jan de Graaff (raadslid)

Portefeuille

  • Energietransitie
  • Verkeer, vervoer, Rijksinfra

  • Regionale samenwerking

  • Sport en accommodatiebeleid

  • Feesten en evenementen

  • Openbare orde en veiligheid

  • Statushouders, vluchtelingen en inburgering

Nevenfuncties

  • Director CGI Nederland (bezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen