Woensdag 26 juni: informatiebijeenkomst Defensie

18 juni 2024
Algemeen

Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarom organiseert Defensie op woensdag 26 juni een informatiebijeenkomst over de ruimtelijke behoefte in Noord-Brabant.

Het beschermen van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) geeft Defensie aan hoeveel ruimte nodig is om de veiligheid te waarborgen voor nu en in de toekomst. In juni en juli 2024 worden daarom door heel Nederland informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Over de informatiebijeenkomsten
Er wordt onderzoek gedaan naar de plekken waar Defensie wil werken en oefenen. Tijdens de informatiebijeenkomst deelt Defensie de eerste onderzoeksresultaten. Later volgen nog extra informatiebijeenkomsten over meer specifieke locaties. De opgehaalde informatie neemt Defensie mee in de Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Het kabinet neemt hierover in 2025 een besluit. De opgehaalde informatie wordt meegewogen bij de inbreng van Defensie voor de Nationale Nota Ruimte. Het nieuwe kabinet neemt hier in 2026 een besluit over. 

Wanneer en waar
Datum: woensdag 26 juni
Tijd: 19.15 tot 22.00 uur. Vanaf 18:45 uur gaat de zaal open.
Locatie: Theater De Leest, Vredesplein 12, Waalwijk

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via defensie.nl/ruimtevoordefensieexterne-link-icoon.

Meer informatie
Op defensie.nl/ruimtevoordefensieexterne-link-icoon kunt u meer informatie vinden over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.