Zienswijze herindelingsontwerp indienen

Zienswijzen

Iedereen kan in de periode dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt, zienswijzen indienen. Dit kan:

  • digitaal: u vult het e-formulier online in
  • schriftelijk: u stuurt een brief naar postbus 44, 5076 ZG Haaren
  • mondeling: u maakt hiervoor een afspraak op een gemeentehuis van één van de betrokken gemeenten.

Een zienswijze kan een suggestie zijn voor een wijziging in het herindelingsontwerp, maar ook een steunbetuiging.

Gedetailleerde informatie over de ter inzagelegging van het herindelingsontwerp en de herindeling in het algemeen vindt u op de eerder genoemde gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten.