Zoeken naar bestuurlijke informatie

Hier kunt u terecht als u meer wilt weten over bestuurlijke besluiten die over een onderwerp zijn genomen. Ook vindt u hier meer informatie over lopende projecten. U ziet bij welke bestuurlijke onderwerpen meedenken mogelijk is.

Zoekmachine bestuurlijke informatie

Alle besluiten en vergaderstukken van de gemeenteraad en en het college van burgemeester en wethouders  zijn voor iedereen beschikbaar. 

U kunt in het bestuursinformatiesysteemexterne-link-icoon

  • Met een steekwoord een zoekopdracht geven 
  • Zoeken  op soort vergadering of bestuursorgaan (zoals gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders of commissie)

Projecten

Mogelijkheden om mee te denken

Op de participatiewebsite wijinvught externe-link-icoonziet u over welke projecten/ontwikkelingen u mee kunt denken.