Zon- en windenergie: hoe gaan we verder?

Volgende stap zon- en windenergie in Vught na de zomer

Deze zomer kregen Duitsland, België en Zuid-Nederland in overvloed te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Om deze gevolgen te beperken, nemen we landelijk, maar ook per regio en per gemeente, maatregelen. We werken bijvoorbeeld aan het aardgasvrij maken van onze woningen en het verduurzamen van onze elektriciteit.

In Nederland heeft het kabinet besloten dat elke regio bepaalt waar het opwekken van duurzame elektriciteit plaats vindt. Dat gebeurt met zonnepaneelvelden en/of windmolens. In onze regio is afgesproken dat iedere gemeente zelf op duurzame wijze in de eigen energiebehoefte voorziet.   

Een visie op duurzame energie

Ook Vught moet een bijdrage leveren aan de opwek van elektriciteit met zonnepanelen en/of windmolens. Daarom werken we aan een visie. We leggen vast waar (in welke gebieden) in onze gemeente windmolens en/of zonnevelden zouden kunnen komen. Ook bevat de visie de voorwaarden waaronder we dit willen en kunnen toestaan.

Meepraten

Vorig jaar was er een bijeenkomst voor alle inwoners over dit onderwerp. Ook kon u uw mening geven in een enquête, gevolgd door nog een digitale inwonersbijeenkomst in dit voorjaar. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met stakeholders.

Op weg naar de Visie grootschalige opwek zon- en windenergie

Zo hebben we samengewerkt om te komen tot de Beleidsvisie grootschalige opwek zon- en windenergie. Een visie, waarin we uw input een plaats geven. We wilden graag nog voor de zomer een concept-visie publiceren. Dit zou een volgende stap zijn in het gesprek over geschikte locaties en voorwaarden.

Zorgvuldig proces

Het maken van een goed onderbouwde visie vraagt meer tijd dan we dachten. Dat zit hem bijvoorbeeld in het goed verwerken van alle ontvangen reacties en het uitwerken van verschillende alternatieven. Maar kwaliteit gaat voor snelheid en we kiezen voor een goed en zorgvuldig proces.

Na de zomer, begin september, komt het college met een concept notitie met voorstellen en alternatieven. Hierop kunnen inwoners, stakeholders en de gemeenteraad reageren. Daarvoor worden ook nieuwe bijeenkomsten gepland. Alle ontvangen reacties gebruiken we bij het maken van de visie.