Zon- en windenergie: hoe gaan we verder?

Notitie zon en wind

Windmolens en/of zonnepanelen

We merken het dagelijks: het klimaat verandert. Het wordt warmer en droger en regenbuien worden steeds heftiger. Door onze energieproductie duurzamer te maken gaan we dit tegen. Dat is afgesproken in het klimaatakkoord. Daarom komen er ook in Vught windmolens en/of meer zonnepanelen. Waar? Dat bepalen we met uw input. Vught werkt met de Regio Noordoost Brabant aan de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES spreken we met elkaar af hoeveel duurzame energie we op moeten wekken om voldoende elektriciteit te hebben. Daarvoor zijn windmolens en/of zonnepaneelvelden nodig. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk. Elke gemeente moet hieraan een steentje bijdragen, ook de gemeente Vught. 

Op woensdag 21 april hebben we een bewonersavond gehad om de mening en ideeën van de bewoners te horen. U kunt deze avond terugkijken via de You Tube pagina van de gemeente Vughtexterne-link-icoon. Tijdens deze avond zijn er veel vragen gesteld. U kunt de vragen en de antwoorden terug lezen in onderstaand document.

Hoe verder

Deze zomer kregen Duitsland, België en Zuid-Nederland in overvloed te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Om deze gevolgen te beperken, nemen we landelijk, maar ook per regio en per gemeente, maatregelen. We werken bijvoorbeeld aan het aardgasvrij maken van onze woningen en het verduurzamen van onze elektriciteit.

In Nederland heeft het kabinet besloten dat elke regio bepaalt waar het opwekken van duurzame elektriciteit plaats vindt. Dat gebeurt met zonnepaneelvelden en/of windmolens. In onze regio is afgesproken dat iedere gemeente zelf op duurzame wijze in de eigen energiebehoefte voorziet.   

Een visie op duurzame energie

Ook Vught moet een bijdrage leveren aan de opwek van elektriciteit met zonnepanelen en/of windmolens. Daarom werken we aan een visie. We leggen vast waar (in welke gebieden) in onze gemeente windmolens en/of zonnevelden zouden kunnen komen. Ook bevat de visie de voorwaarden waaronder we dit willen en kunnen toestaan.

Meepraten

Vorig jaar was er een bijeenkomst voor alle inwoners over dit onderwerp. Ook kon u uw mening geven in een enquête, gevolgd door nog een digitale inwonersbijeenkomst in dit voorjaar. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met stakeholders.

Op weg naar de Visie grootschalige opwek zon- en windenergie

Zo hebben we samengewerkt om te komen tot de Beleidsvisie grootschalige opwek zon- en windenergie. Een visie, waarin we uw input een plaats geven. We wilden graag nog voor de zomer een concept-visie publiceren. Dit zou een volgende stap zijn in het gesprek over geschikte locaties en voorwaarden.

Zorgvuldig proces

Het maken van een goed onderbouwde visie vraagt meer tijd dan we dachten. Dat zit hem bijvoorbeeld in het goed verwerken van alle ontvangen reacties en het uitwerken van verschillende alternatieven. Maar kwaliteit gaat voor snelheid en we kiezen voor een goed en zorgvuldig proces.

Na de zomer, begin september, komt het college met een concept notitie met voorstellen en alternatieven. Hierop kunnen inwoners, stakeholders en de gemeenteraad reageren. Daarvoor worden ook nieuwe bijeenkomsten gepland. Alle ontvangen reacties gebruiken we bij het maken van de visie.