Aangifte geboorte

Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren. U doet uiterlijk binnen 3 dagen na de geboorte aangifte. U maakt hiervoor een afspraak.
Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of bent u duomoeder? Neem dan voor het doen van de geboorteaangifte telefonisch contact met ons op. Telefoon 073 65 80 680.

Wie kan aangifte doen?

 • De vader of moeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis
 • De burgemeester of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen

Meenemen

 • Een legitimatiebewijs van de aangever
 • Een geboortebewijs van de verloskundige
 • Eventueel: kopie van de erkenningsakte. Die hebt u als een kind al voor de geboorte is erkend. Lees meer over erkenning voor de geboorte
 • In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de donorverklaring mee

Wilt u een afschrift van de geboorteakte? De kosten hiervoor zijn € 16,60

Wanneer aangifte doen?

U doet binnen 3 dagen na de geboorte van het kind aangifte op het gemeentekantoor. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.

 • Geboorte op maandag dan aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte op dinsdag dan aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte op woensdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op donderdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op vrijdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zaterdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zondag dan aangifte uiterlijk woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.