Aanmelden voor Open Vughtse Spreektafels

De Open Vughtse Spreektafels worden georganiseerd door de gemeenteraad Vught. Tijdens deze spreektafels kunt u met raads- en burgerleden in gesprek over een actueel onderwerp door de gemeenteraad bepaald.

Goed om te weten

  • Op donderdag 23 mei vond de eerste ‘Open Vughtse Spreektafels’ plaats, met als onderwerp Grootschalige opwek van energie
  • De volgende ‘Open Vughtse Spreektafels’ verwachten wij na de zomer.

Werkwijze

In de hal van het Raadhuis heeft iedere fractie een eigen spreektafel. De spreektafels zijn open van 20.00 en 21.30 uur. U kiest zelf het tijdstip waarop u naar het Raadhuis toekomt. In de hal schuift u aan bij de fractie(s) of het raads- of burgerlid die u zelf graag wilt spreken. Tijdens het gesprek kunt u uw ideeën, tips of zorgen delen over het onderwerp. 

Aan de spreektafels worden geen besluiten genomen. De besluitvorming door de gemeenteraad over het onderwerp van de Open Vughtse Spreektafels, vindt later plaats. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie: