Aanmelden voor Open Vughtse Spreektafels

De Open Vughtse Spreektafels worden georganiseerd door de gemeenteraad Vught. Tijdens deze spreektafels kunt u met raads- en burgerleden in gesprek over een actueel onderwerp door de gemeenteraad bepaald.

Goed om te weten

  • Onderwerp: Grootschalige opwek van energie
  • Datum 23 mei 2024 van 20.00 tot 21.30 uur
  • Aanmelden kan tot en met maandag voorafgaand aan de spreektafels
  • U geeft aan met welke fractie(s) u wilt spreken, u mag op de avond zelf ook nog een andere keuze maken

Werkwijze

In de hal van het Raadhuis heeft iedere fractie een eigen spreektafel. De spreektafels zijn open van 20.00 en 21.30 uur. U kiest zelf het tijdstip waarop u naar het Raadhuis toekomt. In de hal schuift u aan bij de fractie(s) of het raads- of burgerlid die u zelf graag wilt spreken. Tijdens het gesprek kunt u uw ideeën, tips of zorgen delen over het onderwerp. 

Aan de spreektafels worden geen besluiten genomen. De besluitvorming door de gemeenteraad over het onderwerp van de Open Vughtse Spreektafels, vindt later plaats. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie: