Meepraten als inwoner

De gemeente wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Vught. Als inwoner van Vught kunt u op verschillende manieren meepraten en meedenken met de gemeente en de politiek. Zo kunt u bijvoorbeeld een brief schrijven aan de gemeenteraad, inspreken tijdens een commissievergadering of een burgerinitiatief op te stellen. Ook kunt u deelnemen aan de Open Vughtse Spreektafels, deze worden eens in de zoveel tijd organiseert. Tijdens deze spreektafels kunt u in gesprek gaan met een raads- of burgerlid over een eerder bepaald onderwerp.