Spreek in tijdens een commissievergadering

Belangrijke onderwerpen worden altijd in een commissievergadering besproken. Als inwoner van Vught kunt u tijdens een commissievergadering de gemeenteraad toespreken over een geagendeerd onderwerp. Dat heet spreekrecht. U mag uw mening geven over onderwerpen die op de agenda van een commissievergadering staan. Hiervoor heeft u maximaal 4 minuten de tijd de raad te informeren over uw mening, een probleem uit te leggen of een verzoek toe te lichten. De raad kan u hierna nog aanvullende vragen stellen.

Inspreken aanvragen