Spreek in tijdens een commissievergadering

Belangrijke onderwerpen worden altijd in een commissievergadering besproken. Als inwoner van Vught kunt u tijdens deze vergadering de gemeenteraad toespreken over een geagendeerd onderwerp. Dat heet spreekrecht, dit kan zowel fysiek als schriftelijk. U mag uw mening geven over onderwerpen die op de agenda van de commissievergadering staan. Wilt u fysiek inspreken, maak dan gebruik van onderstaande knop. Wilt u schriftelijk uw stem laten horen, stuur dan uw bijdrage naar griffie@vught.nl.

Fysiek of schriftelijk

Inspreken kan zowel fysiek als schriftelijk. Als u schriftelijk ‘inspreekt’ vragen wij u om uw inspraakbijdrage te mailen naar griffe@vught.nl. Uw schriftelijke inspreekreactie wordt toegevoegd aan de vergaderstukken voor de commissie.

Als u fysiek komt inspreken, heeft u maximaal 4 minuten de tijd de raad te informeren over uw mening, een probleem uit te leggen of een verzoek toe te lichten. De raad kan u hierna nog aanvullende vragen stellen. U wordt gevraagd om vooraf uw inspreekreactie te delen. U kunt uw inspreekreactie als bijlage toevoegen aan uw aanvraag óf mailen naar griffie@vught.nl

Bundel krachten bij het inspreken!

Bij onderwerpen die een buurt, wijk, vereniging of organisatie aangaan, kan het heel goed zijn dat meerdere betrokkenen eenzelfde boodschap over het voetlicht willen brengen. U wordt aangeraden om in dat geval uw reactie zoveel als mogelijk te bundelen tot één krachtig betoog. U kunt bij uw aanmelding aangeven namens wie u inspreekt.

Volgorde van inspreken

Insprekers krijgen in de commissie het woord, op volgorde van binnenkomst van hun aanmelding bij de griffie.

Heeft u over bovenstaande nog vragen? Neem dan contact met de griffie op via griffie@vught.nl of (073) 65 80 680