Adviesgesprek bouwplannen

Hebt u (ver)bouwplannen of  twijfelt u of u voor het kappen van de boom in uw tuin een omgevingsvergunning nodig hebt? U kunt dit persoonlijk overleggen met een medewerker van de gemeente Vught. Bel voor een afspraak.

Goed om te weten

Een gesprek met de gemeente over uw bouwplannen is gratis.

In het gesprek kan het volgende aan de orde komen:

  • een omgevingsvergunning is niet nodig
  • een omgevingsvergunning is wel nodig. U krijgt te horen welke gegevens u nodig hebt om een vergunning aan te vragen
  • u krijgt een indicatie van de kosten die horen bij het aanvragen van de vergunning (leges). De werkelijke kosten kunnen pas beoordeeld worden bij de vergunningsaanvraag
  • het aanvragen van een vooroverleg. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan of als nog niet alle stukken compleet zijn. Dit vooroverleg kost geld. Zie: vooroverleg / principeverzoek

Bespreek uw (ver)bouwplannen op tijd met uw buren. Het is jammer als uw verbouwing leidt tot verstoorde verhoudingen.

Vergunning nodig of niet

Stappenplan waarmee u kunt checken of u vergunningsvrij mag bouwen of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Stap 1 Vergunning wel of niet nodig?

Niet voor alle bouwplannen hebt u een vergunning nodig. Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen.

Stap 2 Check het bestemmingsplan

Uw bouwplan krijgt alleen een omgevingsvergunning als het past in het bestemmingsplan van Vught. Daarin staat precies waar wat gebouwd mag worden. Past uw uitbreiding binnen het bestemmingspan? Dan mag u in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen. Wel kunt u voor uw bouwplan bij de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

Kijk dus of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. U vindt ze op ruimtelijkeplannen.nl

Stap 3 Gevolgen voor het parkeren

Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Ook dan is een omgevingsvergunning sowieso nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.

Voorbeelden