Adviesgesprek bouwplannen

Hebt u (ver)bouwplannen en komt u er niet uit via het Omgevingsloket? Twijfelt u of u voor het kappen van de boom in uw tuin of uw aanbouw wel een omgevingsvergunning nodig hebt? U kunt dit persoonlijk overleggen met een medewerker van de gemeente Vught. Bel voor een afspraak.

Goed om te weten

Een gesprek met de gemeente over uw bouwplannen is gratis.

In het gesprek kan het volgende aan de orde komen:

  • een omgevingsvergunning is niet nodig
  • een omgevingsvergunning is wel nodig. U krijgt te horen welke gegevens u nodig hebt om een vergunning aan te vragen
  • het aanvragen van een voorbeoordeling. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw plan in strijd is met het omgevingsplan/bestemmingsplan of als nog niet alle stukken compleet zijn. Dit vooroverleg kost geld. Zie: voorbeoordelingexterne-link-icoon
  • voor het aanvragen van een omgevingsvergunning betaalt u geld (leges) aan de gemeente. Deze kosten hangen onder meer af van de omvang van  verbouwing en voor welk deel van uw plannen een vergunning nodig is. Het speelt  ook mee of het gaat om een monument. Of dat uw plan past binnen het bestemmingsplan. De gemeente kan de legeskosten dan ook pas berekenen als u de vergunning aanvraagt

Bespreek uw (ver)bouwplannen op tijd met uw buren. Het is jammer als uw verbouwing leidt tot verstoorde verhoudingen.

Vergunning nodig of niet

Check altijd of u vergunningsvrij mag bouwen of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Vergunning wel of niet nodig?

Niet voor alle bouwplannen hebt u een vergunning nodig. Op het Omgevingsloket onlineexterne-link-icoon kunt u een vergunningscheck doen.

Een vergunning is nodig 

  • Uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan/omgevingsplan maar u moet wel een vergunning aanvragen
  • Vraag de vergunning aan via het omgevingsloket.externe-link-icoon De gemeente behandelt uw aanvraag

Bouwplan past niet in bestemmingsplan/omgevingsplan

  • Is uw plan in uw eigen belang en past het niet in bestemmingsplan/omgevingsplan?  U kunt de gemeente vragen of het toch mogelijk is uw plan te realiseren. Vraag een voorbeoordelingexterne-link-icoon aan.
  • Past u plan niet in het bestemmingsplan/omgevingsplan, maar draagt het wel bij aan de kwaliteit van de gemeente? Neem contact op met de gemeente voor een eerste verkennende gesprek over de mogelijkheden. Is of wordt uw plan concreet? Vraag dan een voorbeoordelingexterne-link-icoon aan. 

! U kunt zelf ook checken of uw bouwplan past in het bestemmingsplan/omgevingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. U vindt ze op ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon

Bouwplan en parkeren

Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Dan is een omgevingsvergunning sowieso nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.

Voorbeelden