Commissie - 18 april

05 april 2024
Algemeen

Tijdens deze vergadering debatteren raads- en burgerleden met elkaar over de onderstaande onderwerpen.

Ter advisering

  • Regionaal Beleidsprogramma Jeugdhulp 2024-2028

Dit programma geeft richting aan de ambities die de gemeenten in de samenwerkingsregio Noordoost Brabant hebben en biedt kaders voor de invulling en inrichting van Jeugdhulp. 

  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Vught 2024

De geactualiseerde verordening geeft kaders voor de toekenning van maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • Bestemmingsplan ‘Helvoirtsestraat ong. (tussen 13 en 13a), Helvoirt’

De initiatiefnemer wil twee ruimte-voor-ruimte woningen realiseren op het perceel. Om dit mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

Woonstichting Charlotte van Beuningen wil 54 appartementen realiseren op de westelijke hoek van de Hertoglaan met de Van Sasse van Ysseltstraat, inclusief bijbehorende bergingen. Hiertoe dient een omgevingsvergunning te worden afgegeven, waarvoor de raad nu een ontwerpverklaring van geen bedenkingen moet afgeven. 

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender op de websiteexterne-link-icoon. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.

Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda? Tijdens de commissievergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Dit kan zowel fysiek als schriftelijk. Aanmelden hiervoor kan via Spreek in tijdens een commissievergadering.externe-link-icoon

Voor meer informatie over het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie via (073) 658 06 80 of stuur een e-mail naar griffie@vught.nl.

Besluitvorming over deze onderwerpen is voorzien op donderdag 16 mei aanstaande.