Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed adviseert het college over wijzigingen aan (rijks)monumenten en beoordeelt de kwaliteit van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

Goed om te weten

  • Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, kan het zijn dat ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed hierover adviseert
  • De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen en restauratie van monumenten. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen gebruikt zijn. Ook kijkt de commissie of het bouwwerk past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt. Bij monumenten toetst de commissie het bouwplan aan de monumentale waarden van het monument
  • Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed kan de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten
  • De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Dit college neemt het advies van de commissie mee in het besluit over een bouwplan

Vergaderdata/ agenda

  • De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed vergadert iedere maandag in de oneven weken vanaf 13.30 uur tot uiterlijk 17.30 uur, afhankelijk van de agenda
  • Wilt u weten wat er op de agenda staat, bel dan de secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 073 65 80 680
  • U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn
  • Locatie: Gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught

Samenstelling