Erkennen van het vaderschap

Wilt u als man een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Dit kan ook als u niet de biologische vader bent. Doordat u het kind erkent, wordt u de wettelijke vader. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het vaderschap. U maakt hiervoor een afspraak.

Goed om te weten

 • U erkent elk kind apart. Ook een tweede of derde kind uit een relatie moet u dus erkennen
 • De naamskeuze hoeft bij een volgend kind niet opnieuw te worden gedaan
 • De moeder hoeft bij een volgend kind ook niet meer persoonlijk aanwezig te zijn. Zij kan schriftelijke toestemming geven voor de erkenning

Waarom het vaderschap erkennen?

 • Als de moeder getrouwd is, is een kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee de moeder getrouwd is. Erkennen is dan niet nodig
 • Is de moeder niet getrouwd? Dan kan het kind worden erkend door een man. 
 • De man die het kind erkent, wordt voor de wet de vader. Ook als hij niet de biologische vader is. Het kind krijgt door de erkenning erfrecht. De vader moet voor het kind zorgen en het opvoeden

Wanneer het vaderschap erkennen?

Vóór de geboorte

Er gelden aparte regels voor het erkennen van een ongeboren kind.

Bij de geboorteaangifte

 • Doe binnen 3 werkdagen aangifte van de geboorte van uw kind
 • Doe dit bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. U kunt uw kind dan gelijk erkennen
 • Kan de moeder niet meekomen naar de afspraak? Neem dan haar schriftelijke toestemming mee om het kind te erkennen. Bij het eerste kind uit deze relatie is dan geen naamskeuze mogelijk. Het kind krijgt de naam van de moeder

Na de geboorte

 • U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen
 • U erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan hebt u de schriftelijke toestemming nodig van de moeder én van het kind
 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan moet het kind ook meekomen bij de afspraak om toestemming te geven. De moeder hoeft er niet bij te zijn

Voorwaarden voor het erkennen van vaderschap

 • U mag niet met een andere vrouw getrouwd zijn. Zo ja, dan moet u toestemming hebben van de rechtbank om het kind te erkennen
 • Wie niet in Nederland staat ingeschreven moet aantonen dat hij niet getrouwd is met een ongehuwdheidsverklaring
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen

Let op: Als u niet met elkaar getrouwd bent, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Om als vader ook het gezag te krijgen dient u een verzoek in bij de griffie van de rechtbankexterne-link-icoon.

Keuze achternaam

Bij het erkennen van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder, van de vader of een combinatie van beide. Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente. U legt dan samen een verklaring af bij de burgerlijke stand. Doet u dat niet? Dan krijgt of houdt het kind de naam van de moeder.

Nationaliteit

Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dit kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Neem hierover contact met ons op via telefoonnummer 073 65 80 680.

Meenemen

 • Een legitimatiebewijs
 • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een legitimatiebewijs mee
 • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neemt u een kopie van een legitimatiebewijs van de moeder mee.
 • Erkent u een kind van 12 tot 16 jaar? Dan hebt u de schriftelijke toestemming en een kopie van het legitimatiebewijs nodig van zowel de moeder als het kind. Kind vanaf 16 jaar komt mee naar het gemeentehuis

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden