Klachten

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, een onveilige verkeerssituatie of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Deze klachten meldt u direct online.

Is uw container niet geleegd? Bel de Afvalstoffendienst, telefoon 073 61 56 508

Goed om te weten

Een klacht over de openbare ruimte

Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Deze klachten meldt u bij de gemeente.


Een klacht over een besluit

Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Kijk bij Bezwaar en beroep.

Klacht indienen

U kunt een klacht op verschillende manieren indienen:

  • Online. Dien de klacht online in met uw DigiD
  • Mondeling. Bel met de medewerker van de gemeente waarover de klacht gaat. Bent u tevreden over de manier waarop uw klacht behandeld wordt? Dan is hiermee de zaak opgelost. Zo niet, dan kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen
  • Schriftelijk. Gebruik hiervoor het bijgaande klachtenformulier of schrijf een brief. Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt.
pdf Klachtenformulier (PDF, 61.8 KB)

Stuur uw formulier of brief naar:

Gemeente Vught
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 10100
5260 GA Vught

De gemeente behandelt geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus vermelden.


Hulp bij het indienen van een klacht

Vindt u het moeilijk om een klacht onder woorden te brengen? U kunt hierbij hulp krijgen.

  • Klachtencoördinator Vught. Bel hiervoor naar de gemeente, telefoon 073 65 80 680
  • Bureau voor Rechtshulp, telefoon 073 68 19 400

Behandeling klacht

  • Uw klacht komt binnen bij de klachtencoördinator. Deze zorgt ervoor dat uw klacht behandeld wordt. Ook houdt deze bij of dat op tijd gebeurt en volgens de wet
  • De klachtencoordinator stuurt de klacht naar een klachtbehandelaar. Deze kijkt waar uw klacht over gaat. Meestal nodigt de klachtbehandelaar u uit voor een persoonlijk of telefonisch gesprek. Ook degene over wie u klaagt is daarbij aanwezig en kan dan op uw klacht reageren. We streven ernaar de klacht in dit gesprek met u op te lossen.
  • Lost het gesprek de klacht niet op? Dan maakt de klachtbehandelaar een rapport over de situatie. Het bestuursorgaan, meestal het college van burgemeester en wethouders, neemt daarna een beslissing over de klacht. Dit gebeurt meestal binnen zes weken
  • Hebt u schriftelijk geklaagd? U krijgt dan een brief met de beslissing en de eventuele maatregelen

Niet eens met de behandeling?

Bent u niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? Of bent u nog steeds kwaad? U kunt dan naar de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan.

Nationale Ombudsman
Postbus 93.122
2509 AC Den Haag
070 35 63 563
bureau@nationaleombudsman.nl