Onroerende-zaakbelasting

Hebt u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Vught. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of kantoor en van het lokale OZB-tarief.

Goed om te weten

  • Uw aanslag kunt inzien op Mijnbelastingen.vught.nl
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
  • De door de gemeente bepaalde waarde heet "WOZ-beschikking" en die vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
  • De gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
  • De hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het OZB-tarief
  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u in februari een OZB-aanslag
  • U kunt in een of twee termijnen betalen. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan betaalt u in tien maandelijkse termijnen.

Meer informatie

Bezwaar maken

Tarieven

Soort woning Soort belasting Percentage OZB Tariefcode
Woningen Eigenarenbelasting 0,0928% (2023) Tariefcode 1
Niet-woningen Eigenarenbelasting 0,2710% (2023) Tariefcode 3
Niet-woningen Gebruikersbelasting 0,2087% (2023) Tariefcode 4

Hoe wordt het OZB-bedrag berekend?

Het OZB bedrag wordt op hele euro's naar beneden afgerond. Hieronder vindt u enkele rekenvoorbeelden.

Rekenvoorbeeld 1

OZB-bedrag berekenen voor een woning: Bij een woning met een WOZ-waarde van € 369.000,- bedraagt de onroerendezaakbelasting € 342,00. Want: € 369.000,- x 0,0928% = € 342,43. Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting geheven.

Rekenvoorbeeld 2

OZB-bedrag berekenen voor een niet-woning: Bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 348.000,- is de eigenarenbelasting € 348.000,- x 0,2710% = € 943,08. Naar beneden afgerond is dit € 943,00. De gebruikersbelasting bedraagt € 348.000,- x 0,2087 % = € 726,28. Naar beneden afgerond is dit € 726,00. De kosten voor een eigenaar die ook gebruiker is, zijn dan € 943,00 + € 726,00 = € 1.669,00.