Onroerende-zaakbelasting

Hebt u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Vught. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of kantoor en van het lokale OZB-tarief.

Goed om te weten

  • Uw aanslag kunt inzien op Mijnbelastingen.vught.nlexterne-link-icoon
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
  • De door de gemeente bepaalde waarde heet "WOZ-beschikking" en die vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
  • De gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
  • De hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het OZB-tarief
  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u in februari een OZB-aanslag
  • U kunt in een of twee termijnen betalen. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan betaalt u in tien maandelijkse termijnen.

Meer informatie

Bezwaar maken

Tarieven

Soort woningSoort belastingPercentage OZBTariefcode
WoningenEigenarenbelasting

0,0928% (2023)

0,0911% (2024)

Tariefcode 1
Niet-woningenEigenarenbelasting

0,2710% (2023)

0,2646% (2024)

Tariefcode 3
Niet-woningenGebruikersbelasting

0,2087% (2023)

0,2003% (2024)

Tariefcode 4