Stankoverlast riool

Soms is de oorzaak van rioollucht iets kleins. Zoals geen water in het stankslot (sifon). Maar rioollucht kan ook het gevolg zijn van een groter probleem.

Gescheiden rioolstelsel

In onze gemeente ligt op de meeste plaatsen een gescheiden rioolstelsel: 1 voor afvalwater (vuilwater) en 1 voor hemelwater (regenwater). Als de afvoer van het hemelwater en afvalwater van uw huis goed zijn aangesloten, hebt u meestal geen problemen. Maar het komt vaak voor dat de afvoeren van een huis fout zijn aangesloten (op het riool). Dan kunt u problemen krijgen met de beluchting of ontluchting, wat stankoverlast in huis geeft.

Hoe werkt beluchting en ontluchting?

Als er regen in het riool loopt, moet er om plaats te maken eerst lucht uit. En als het water uit het riool loopt, moet er weer lucht in. Vooral als het regent, moet er veel (stinkende) lucht in korte tijd uit het riool kunnen ontsnappen om plaats te maken voor water. Die beluchting en ontluchting gebeurt niet via het straatriool, maar via de afvoeren van aangesloten huizen en panden. Op de website riool.infoexterne-link-icoon vindt u goed uitgelegd hoe een watersysteem in en buiten uw huis in elkaar zit.

Is uw huis van vóór of na 1990?

Bij huizen van vóór 1990 geeft dit vrijwel geen problemen, de beluchting en ontluchting gaat meestal via de hemelwaterafvoeren. Maar bij nieuwere huizen gaat die beluchting en ontluchting via een ontspanningsleiding, die door het huis loopt en boven het dak uitsteekt.

Stank én borrelende geluiden

Als de ontspanningsleiding niet goed is (aangesloten), dan hoort u bijvoorbeeld geborrel in afvoerputjes en ruikt u een rioollucht in huis. Vaak is het bovenste deel van de ontspanningsleiding smaller dan de rest van de leiding. Dat hoort niet. De ontspanningsleiding moet overal even groot zijn (dezelfde diameter hebben). Een leiding met een doorsnede van 50 millimeter is bijvoorbeeld veel te klein. In sommige huizen is er zelfs helemaal geen ontspanningsleiding. Soms is die buis bij een verbouwing weggehaald.

Andere veelvoorkomende problemen en fouten in de aansluiting:

  • Afvoer(en) die zijn aangesloten op de ontspanningsleiding, of andere foute aansluitingen in huis.
  • Foute aansluitingen op het gescheiden riool (afvalwater op hemelwater en andersom).
  • Foute afmetingen van de buizen van de binnenhuisriolering.
  • Verzakking van de aansluiting.
  • Terugslagklep, zoals een klep in de aansluiting van toestellen of verzamelleiding. Bij een klein beetje vervuiling werkt deze niet goed meer.
  • Ingebouwde beluchters en ontluchters (omdat bijvoorbeeld de ontspanningsleiding ontbreekt). Zowel een beluchters als ontluchters moeten altijd op het hoogste punt van de leiding komen.
  • Doorgezaagde regenpijp. Soms wordt de regenpijp doorgezaagd om het hemelwater te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld te tuin. Dit verstoort de beluchting en ontluchting van het riool.

Wat kunt u doen?

Hebt u problemen die te maken hebben met de binnenhuisriolering? Elke particuliere eigenaar of bewoner heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om zijn huis of pand te beschermen tegen regenwater. Neem daarom contact op met een deskundige, zoals een installateur. Wees alert op malafide bedrijven.externe-link-icoon

Stank, maar géén borrelende geluiden

Hebt u langere tijd een afvoer (zoals een wastafel of schrobputje) niet gebruikt? Dan kan het water in het stankslot zijn opgedroogd. Het water in een stankslot, zoals een sifon, houdt de rioollucht tegen. 

Wat kunt u doen?

Dit probleem lost u gemakkelijk zelf op. Zet de kraan 10 seconden aan, of giet wat water in een schrobputje en het stankslot doet zijn werk weer.