Veelgestelde vragen WOZ/OZB

Veelgestelde vragen

Ik heb nog geen aanslag OZB ontvangen en andere mensen in mijn omgeving wel

De meeste aanslagen worden met dagtekening 30 april 2022 verzonden. Ook worden er in de maanden daarna nog aanslagen opgelegd. Dat een aanslag nog niet is verzonden kan verschillende redenen hebben. De taxaties van deze objecten worden nog gecontroleerd door de taxateur. Na controle worden ze gedeblokkeerd en wordt de aanslag verzonden.

Ik ben geen eigenaar en/of gebruiker (meer) van het pand, maar krijg toch een aanslag. Waarom?

De aanslag OZB stuurt de gemeente aan degene die op 1 januari 2022 eigenaar en/of gebruiker is van het pand. Bij de eigenaar gaat de gemeente uit van de gegevens die in het kadaster zijn geregistreerd. Bij de gebruiker gaat de gemeente uit van de gegevens uit de Kamer van Koophandel of van de verhuurder.

Veranderingen (verkoop van de woning, overlijden, beëindiging huur niet-woning) in de loop van het jaar, dus ná 1 januari 2022, zijn niet van invloed op het te betalen bedrag aan OZB van dit jaar. Het aanslagbedrag moet u gewoon betalen. Verkoopt u de woning in de loop van het jaar? Dan verrekent de notaris een deel van uw OZB met de koper. De gemeente staat hier buiten.

Hebt u uw pand al verkocht of niet meer in gebruik vóór 1 januari 2022? Zijn de gegevens op het aanslagbiljet niet juist? Neem dan contact op met de gemeente, tel.073 65 80 680. Dan kijken we samen of een bezwaarschrift nodig is.

Ik ben huurder van een woning en ik heb een beschikking ontvangen, waarom?

Sinds 2016 ontvangen huurders van woningen ook een WOZ-beschikking huurwoningen. Let op; dit is alléén een beschikking (mededeling waarde) en géén aanslag. U hoeft dus geen OZB te betalen. De WOZ-beschikking vermeldt ook geen te betalen bedrag.

Hebt u een sociale huurwoning? Dan hebt u een persoonlijk belang bij een juiste WOZ-waarde, omdat de WOZ-waarde van uw sociale huurwoning meetelt bij de puntentelling om de huur te bepalen. Daarom krijgt u tegenwoordig een beschikking met de WOZ-waarde. Bent u het niet met de waarde eens, dan kunt u bezwaar maken.

Hebt u een vrije sector huurwoning? Het puntensysteem geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector. De huurder heeft hierbij geen persoonlijk belang bij de WOZ-waarde en kan geen bezwaar maken. Waarom ontvangt een huurder van een vrije sector woning toch een WOZ-beschikking? Omdat de WOZ administratie geen verschil maakt tussen een sociale of vrije sector huurwoning. Maar in het laatste geval is de beschikking feitelijk overbodig.

Kan ik een taxatieverslag ontvangen?

U kunt het taxatieverslag opvragen op de pagina vught.nl/taxatieverslag-woz . 

Op mijn taxatieverslag staan geen of minder dan drie vergelijkbare woningen

Het kan wel eens voorkomen dat er voor bepaalde woningen heel weinig vergelijkbare woningen verkocht zijn, waardoor het taxatieverslag er geen of te weinig vermeldt. Een enkele keer kan het niet vermelden van vergelijkbare woningen het gevolg zijn van een technische fout. Kunt u geen taxatieverslag inzien? Stuurt u dan een e-mail naar woz@vught.nl of bel de gemeente (073 65 80 680). Vermeld het object waar het om gaat. Dan kunnen wij de oorzaak achterhalen en oplossen.

Ik ben het niet een met de vastgestelde waarde. Hoe komen jullie daaraan?

De waarde van het pand is de marktwaarde. Bij de waardebepaling is gekeken naar de verkoopprijs van vergelijkbare panden die rond 1 januari 2020 (de waardepeildatum) zijn verkocht. Welke panden dit zijn, ziet u op het taxatieverslag.

Bent u het, na het raadplegen van het taxatieverslag, nog niet eens met de waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan schriftelijk of via de website met uw DigiD. Geef daarbij gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de waarde. De waarde wordt dan opnieuw door de taxateur bekeken. U kunt bij vragen ook altijd eerst contact opnemen met de gemeente.

Ik heb vorig jaar bezwaar ingediend, toen is mijn waarde verlaagd en nu is hij weer aangepast

De waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Hierbij mag niet gekeken worden naar voorgaande jaren. De gerealiseerde verkopen rond 1 januari 2021 worden hiervoor gebruikt. De waarde wordt dus onafhankelijk van het jaar daarvoor bepaald. Bent u van mening dat er ook dit jaar geen rekening is gehouden met uw eerdere bezwaar, dan kunt u het beste opnieuw bezwaar maken.

In de krant heb ik gelezen dat de waarde ...% gemiddeld zou zijn gestegen, maar mijn woning is veel meer gestegen

Gemiddelde waarden zijn nooit exact toe te passen op de waarde van uw individuele woning. Landelijke gemiddelden (van alle gemeenten) zijn niet te vergelijken en te gebruiken voor de gemeente Vught. Het gemiddelde van Vught hoeft ook niet voor u te kloppen. In bepaalde wijken zullen de prijzen harder gedaald of gestegen zijn dan in andere wijken. De waardeontwikkeling kan per wijk, buurt of woning afwijken. De woningmarkt heeft zich na de kredietcrisis nagenoeg volledig hersteld en dat zien we door gestegen verkoopprijzen.

WOZ- waarden zijn toch openbaar? Hoe kan ik deze opvragen?

U kunt de WOZ-waarden van alle woningen binnen Nederland raadplegen op www.woz-waardeloket.nl. Let hierbij goed op de waardepeildatum.

Eenmaal op het WOZ-waardeloket is het opvragen van de WOZ-waarde vrij eenvoudig; u kunt hiervoor het adres of postcode-huisnummer van het te raadplegen object invullen. Dit object zal ook geel gearceerd worden op de kaart. Vervolgens kunt u ook op de kaart objecten aanklikken die u wenst te raadplegen.

Hoe zit het met de WOZ-waarde in verhouding tot de te betalen OZB?

De waardeontwikkeling van uw woning heeft slechts een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag OZB. Deze kan bij een gestegen WOZ-waarde hetzelfde of zelfs lager zijn dan het voorgaande jaar. Dat heeft te maken met de hoogte van de OZB-tarieven die zijn vastgesteld om de begrote belastingopbrengsten te realiseren. De gebruikelijke praktijk is dat bij stijgende WOZ-waarde de OZB-tarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende WOZ-waarde stijgen de OZB-tarieven. Het hebben van een stabiele bron van inkomsten speelt daarbij voor de gemeente een belangrijke rol, waarbij de wetgever de WOZ-waarde heeft voorgeschreven als grondslag waarop de lasten worden verdeeld.

Waar ben ik voor aangeslagen? Hoe zit dat met de tariefcodes?

Tariefcode 1 = eigenaar van een woning

Tariefcode 3 = eigenaar van een niet-woning

Tariefcode 4 = gebruiker van een niet-woning

Tariefcode 8 = reclameheffing niet-woning

Tariefcode 9 = reclameheffing niet-woning gedeelte

Kan ik nog meedoen aan automatische incasso?

Ja, dat is mogelijk. Via de website kan u de automatische incasso aanvragen. Dit moet binnen 2 weken na de dagtekening worden aangevraagd.  Bedrijven kunnen niet meedoen aan automatische incasso. Wij kunnen ook een groene machtigingskaart toesturen. Dit moet dan ook binnen 2 weken na de dagtekening van uw aanslag weer bij de gemeente Vught binnen zijn zodat het aanslagbedrag nog  in 10 termijnen kan worden afgeschreven. Voor het toezenden van de kaart kunt u mailen naar belastingen@vught.nl. U kunt ze natuurlijk ook telefonisch opvragen.

Ik heb vorig jaar automatische incasso aangevraagd, moet ik nog iets doen?

Nee, als u vorig jaar automatische incasso hebt aangevraagd, dan geldt dat ook voor dit jaar en de komende jaren. U hebt namelijk een doorlopende automatische incasso afgegeven. Dit vindt u terug onderaan het aanslagbiljet in het zwarte kader.

Ik wil mijn rekeningnummer voor de automatische incasso wijzigen

Het rekeningnummer kan gewijzigd worden op de pagina vught.nl/automatische-incasso met DigiD. Hebt u geen DigiD, dan kunt u een nieuwe machtigingskaart insturen met het nieuwe rekeningnummer en tegelijkertijd de rode kaart om de oude machtiging te beëindigen. 

Ik wil mijn automatische incasso beëindigen

Dat kan op de pagina vught.nl/automatische-incasso of door het insturen van de rode machtigingskaart (intrekken machtiging). Indien u deze kaart niet meer hebt, dan kunt u deze telefonisch bij de gemeente opvragen.

Ik wil niet langer mijn aanslag OZB via MijnOverheid ontvangen, ik heb deze liever op papier

Voor dit jaar lukt dat niet meer. U kunt zich voor volgend jaar afmelden via MijnOverheid.nl. Hiervoor dient u in te loggen met uw DigiD en het vinkje bij de gemeente Vught uit te zetten.

Ik wil graag mijn aanslag digitaal ontvangen via MijnOverheid

U kunt zich aanmelden via MijnOverheid.nl. Hiervoor dient u in te loggen met uw DigiD en het vinkje bij de gemeente Vught aan te zetten.