Welstandscommissie

De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

Goed om te weten

  • Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, kan het zijn dat ook de Welstandscommissie hierover adviseert
  • De welstandscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen gebruikt zijn. Ook kijkt de commissie of het bouwwerkt past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt
  • Tijdens de vergadering van de welstandscommisie kan de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten
  • De welstandscommissie is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Dit college neemt het advies van de welstandscommissie mee in het besluit over een bouwplan

Vergaderdata/ agenda

  • Locatie: Gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1

Agenda dinsdag 12 februari 2019

Tijdstip Nummer Dossiernummer Locatie Beschrijving

14.00 uur

W-023

VB20189125

Achterstraat ong.

Bouwen van een woning

14.30 uur

W-024

VB20189126

Achterstraat ong.

Bouwen van een woning


Overige bouwplannen

W-nummer Dossiernummer Bouwadres Omschrijving bouwplan

W-022

VB20199004

Taalstraat ong. (spreeuwenburg)

Bouwen van een landhuis

 

 

Samenstelling