Welstandscommissie

De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

Goed om te weten

  • Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, kan het zijn dat ook de Welstandscommissie hierover adviseert
  • De welstandscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen gebruikt zijn. Ook kijkt de commissie of het bouwwerkt past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt
  • Tijdens de vergadering van de welstandscommisie kan de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten
  • De welstandscommissie is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Dit college neemt het advies van de welstandscommissie mee in het besluit over een bouwplan

Vergaderdata/ agenda

De welstandscommissie vergadert iedere dinsdag in de even weken van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Wilt u weten wat er op de agenda staat, bel dan de secretaris van de welstandscommissie 073 65 80 680.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Locatie: Gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1

Samenstelling