Welstandscommissie

De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

Goed om te weten

  • Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, kan het zijn dat ook de Welstandscommissie hierover adviseert
  • De welstandscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen gebruikt zijn. Ook kijkt de commissie of het bouwwerkt past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt
  • Tijdens de vergadering van de welstandscommisie kan de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten
  • De welstandscommissie is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Dit college neemt het advies van de welstandscommissie mee in het besluit over een bouwplan

Vergaderdata/ agenda

  • Locatie: Gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1

Agenda dinsdag 4 juni 2019

Tijdstip Nummer Dossiernummer Locatie Beschrijving

14.00 uur

W-074

VB20199059

St.-michielsgestelseweg 7

Herbouwen van een vrijstaande woning

14.30 uur W-070

OV20191119

Boslaan 49

Nieuw aan te brengen omheining

15.00 uur W-071

OV20191103

Grote Zeeheldenbuurt

Plan Grote Zeeheldenbuurt

15.30 uur W-072

OV20191119

Heiweg 10

Verbouwen en uitbreiden woning

16.00 uur W-073 OV20191051 Willem de Rijkelaan 83 Plaatsen van een dakkapel


Overige bouwplannen

W-nummer Dossiernummer Bouwadres Omschrijving bouwplan

W-073

VB20199044

Kavel 37 Isabellaveld

 

Plaatsen van twee dakkapelen

W-075

 

Marktveld 18

 

W-077

OV20191074

Willem de Rijkelaan 1

Realiseren van een tandheelkundig centrum

 

Samenstelling