Welstandscommissie

De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

Goed om te weten

  • Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, kan het zijn dat ook de Welstandscommissie hierover adviseert
  • De welstandscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen gebruikt zijn. Ook kijkt de commissie of het bouwwerkt past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt
  • Tijdens de vergadering van de welstandscommisie kan de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten
  • De welstandscommissie is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Dit college neemt het advies van de welstandscommissie mee in het besluit over een bouwplan

Vergaderdata/ agenda

  • Locatie: Gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1

Agenda dinsdag 10 september 2019

Tijdstip Nummer Dossiernummer Locatie Beschrijving

 

 

 

 

 


Bouwplannen

W-nummer Dossiernummer Bouwadres Omschrijving bouwplan

W-113

Z19-213584

Taalstraat 187

 

Realiseren van vier appartementen.

W-114

Z19-213408

Hoevensestraat 18A

Aanleggen van een vlonder.

W-155

Z19-215037

Taalstraat 65

Wijzigen van ramen op de eerste verdieping.

 

Samenstelling