Welstandscommissie

De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

Goed om te weten

  • Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, kan het zijn dat ook de Welstandscommissie hierover adviseert
  • De welstandscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen gebruikt zijn. Ook kijkt de commissie of het bouwwerkt past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt
  • Tijdens de vergadering van de welstandscommisie kan de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten
  • De welstandscommissie is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Dit college neemt het advies van de welstandscommissie mee in het besluit over een bouwplan

Vergaderdata/ agenda

  • Locatie: Gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1

Agenda dinsdag 18 december 2018

Tijdstip Nummer Dossiernummer Locatie Beschrijving

14.00 uur

W-166

OV20181147

Kavel 29 Vught Zuid

Bouwen van een woning

14.15 uur

W-171

VB20189050

Kavel 36 Vught Zuid

Bouwen van een woning

14.30 uur W-167

OV20181244

Marktveld 39

Splisten van woonhuis en opknappen gevel

15.00 uur W-168 VB 20189091 Juliana v Stolberglaan kavel b Bouwen van een woning


Overige bouwplannen

W-nummer Dossiernummer Bouwadres Omschrijving bouwplan

W-169

OV 20181304

Kavel 33 Vught Zuid

Bouwen van een woning

 

W-170

VB20189107

Van Miertstraat 2A

Verbouwen van verenigingsgebouw

W-172

VB20181292

Van Voorst tot Voorststraat 26

Vervangen van de kozijnen

W-173

VB20189116

Kavel 18 Vught Zuid

Bouwen van een woning met garage

 

Samenstelling